Om oss

Vija Konsult

vija.se

Janne är civilekonom och har sedan 1989 jobbat med varierande arbetsuppgifter relaterade till, och inom fordonsfinansiering. Exempel är; kreditgivning, kredituppföljning, kreditanalyser, finansförvaltning, försäljning samt projekt-koordinering och projektledning. Dessutom har Janne sju år av ledaransvar inom kredit och försäljning. Janne har en rejäl kompetens om fordons-finansiering och tillhörande processer, har förståelse för hur samspelet mellan generalagent och återförsäljare ser ut och var effektiviserings och rationaliseringsvinster finns.

Viola är utbildad fritidspedagog, pastor och har sedan 1996 jobbat med människor framför allt med inriktning på barn och ungdom. Viola har undervisat på bibelskola, jobbat som fritids och församlingspedagog samt pastor.

Viola brinner för att människor ska må bra psykiskt, socialt och andligt. Att varje människa ska känna sig älskad och bekräftad och hitta sin fulla potential i livet.

Viola är en färgstark föreläsare som fångar lyssnaren med sin härliga, spontana utstrålning. Men även med skratt och eftertanke.

Vår gemensamma kompetens är grunden för de tjänster som vi erbjuder företag och kunder.

Vija Konsult arbetar inom följande områden:

  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Utbildning
  • Samarbetspartners
  • Föreläsningar