Vija Konsult

Jan Norrby, Verksamhetskonsult

Ditt företag kanske står inför nya utmaningar eller förändringar med målet att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Med 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling kan jag vara till er hjälp.

Ökad konkurrens och effektivitetskrav är en realitet för många företag. Då kan en genomgång av processer, arbetssätt och organisation vara ett sätt att uppnå framgång och effektivitet.

Vija Konsult erbjuder ett mångfacetterat utbud av konsulttjänster:

Verksamhetsutveckling – för etablerade eller nystartade företag där exempelvis affärsmodellen kan stärkas med kärnvärden som vision, syfte, mål och resultera i en affärsplan.

Projektledning – fokusering, planering och genomförande av ett projekt där en eller flera avdelningar är involverade.

Processutveckling – sluta att tänka avdelningsvis, genomför välutvecklade processer där respektive avdelning samverkar.

Utbildning – efter och under genomförande av ett projekt kan avdelningen eller medarbetaren behöva mer information och utbildning.